Garantie
Op elk product krijgt u de garantie van de fabrikant (normale slijtage valt niet onder garantie). De wettelijke garantie, wat inhoudt dat het bestelde moet doen wat je er redelijkerwijs van mag verwachten, geldt altijd. Mocht een product binnen de garantietermijn gebreken vertonen, neem dan contact met ons op. U krijgt binnen 7 werkdagen een reactie.

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant;
Indien een klacht gegrond is, beslist E-bikemaat of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd;
Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
Beschadiging door opzet, of door nalatigheid; • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
Normale gebruiksslijtage;
Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
Schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de retourprocedure en de algemene voorwaarden.